Impressum

Impressum
Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:
SoBuy Commercial GmbH
reprezentowana przez prezesa Jian Zhou
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Niemcy
Telefon: 040/ 63307924
Fax: 040/ 655 9 01 69
E-Mail: pl2@sobuy.de
VAT UE.: DE 243311629 / PL 5263216214 / IT 00195329990 / FR 32823917166 /  / ES N2764280J / AT U75802302 / NL 826260275B01 / GB 284877933
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hamburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 156898
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie
https://ec.europa.eu/odr.
Od 23.07.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce".
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de