Bezpłatna dostawa! Dostawa: 1-2 dni roboczych!

Polityka prywatnościAdministratorem Państwa danych osobowych
SoBuy Commercial GmbH
reprezentowana przez prezesa Jian Zhou
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Niemcy
Telefon: 040/ 63307924
Fax: 040/ 655 9 01 69
E-Mail: pl2@sobuy.de

Udostępnianie Twoich danych osobowych nie jest zalecane ustawowo ani umownie, ani też w celu zawarcia umowy, o ile w tekście poniżej
nie podano innych informacji. Nie jesteś zobowiązana/-y do udostępnienia danych. Nieudostępnienie nie pociąga za sobą żadnych
konsekwencji. W odniesieniu do poniższych procesów przetwarzania danych zasada ta obowiązuje tylko w przypadku, gdy niniejszy tekst nie
zawiera odmiennych informacji.
„Dane osobowe” to wszelkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanych lub możliwych do identyfikacji osób fizycznych.
Pliki dzienników serwerów
Można odwiedzać nasze strony internetowe, nie podając danych osobowych.
Podczas każdego dostępu do naszej strony internetowej przeglądarka użytkownika przekazuje nam lub naszym dostawcom usług
hostingowych / usługodawcom IT dane dotyczące korzystania, które zapisywane są w danych protokołu (tzw. plikach dzienników serwerów).
Do tych zapisanych danych należy np. nazwa uruchomionej strony, data i godzina uruchomienia, adres IP, przesłana ilość danych i
dostawca wysyłający zapytanie. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. f RODO z tytułu uprawnionego interesu
dotyczącego zapewnienia prawidłowego działania naszej strony internetowej oraz w celu poprawy naszej oferty.
Konto klienta Zamówienia
Konto klienta
Podczas otwierania konta klienta pobieramy Twoje dane osobowe w podanym tam zakresie. Przetwarzanie danych służy poprawie obsługi
zakupów oraz uproszczeniu procedury realizacji zamówień. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a
RODO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność
dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twoje konto klienta zostanie następnie
usunięte.
Zbieranie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych przy zamówieniach
Podczas zamówienia zbieramy i przetwarzamy dane osobowe tylko wtedy, jeśli jest to konieczne do realizacji i finalizacji zamówienia oraz
odpowiedzi na zapytania użytkowników. Udostępnienie danych konieczne jest w celu zawarcia umowy. Nieudostępnienie danych uniemożliwia
zawarcie umowy. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 punkt 1 lit. b RODO i jest konieczne do realizacji zawartej umowy.
Dane są przekazywane na przykład wybranym przez użytkownika przedsiębiorstwom wysyłkowym oraz dostawcom dropshippingu, dostawcom
usług płatniczych, oferentom usług związanych z realizacją zamówienia oraz dostawcom usług IT. We wszystkich przypadkach bezwzględnie
przestrzegamy ustawowych przepisów. Zakres przekazywania danych ogranicza się do minimalnego poziomu.
Kontakt Opinie Newsletter
Gromadzenie i przetwarzanie danych w przypadku korzystania z formularza kontaktowego
Podczas korzystania z formularza kontaktowego pobieramy Twoje dane osobowe (nazwisko, adres e-mail, tekst wiadomości) tylko w
udostępnionym przez Ciebie zakresie. Przetwarzanie danych dokonywane jest w celu nawiązania kontaktu. Wysyłając wiadomość, wyrażasz
zgodę na przetwarzanie przekazanych danych. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a
rozporządzenia podstawowego o ochronie danych (niem. RODO).
W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na
podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania. Twój adres e-mail wykorzystamy tylko w celu przetworzenia
Twojego zapytania. Twoje dane zostaną następnie usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
Ocena klientów Käufersiegel
Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy narzędzie oceny klientów Käufersiegel firmy Händlerbund Management AG (Torgauer Straße
233 B, 04347 Lipsk). Po złożeniu zamówienia chcielibyśmy Państwa prosić o wystawienie na naszym portalu oceny i komentarza.
W tym celu otrzymają Państwo od nas e-mail, przy czym posługujemy się systemem technicznym dostawcy narzędzia oceny Käufersiegel w
ramach przetwarzania na zlecenie.
Państwa dane są przy tym przetwarzane za Państwa zgodą lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu.
Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO za Państwa zgodą, jeśli wyraźnie zgodzili się Państwo na otrzymanie prośby
o ocenę. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę, korzystając z odpowiedniego linku w e-mailu. Nie narusza to zgodności z prawem
przetwarzania danych na podstawie zgody do momentu jej odwołania. Państwa adres e-mail zostanie usunięty z bazy adresów.
Sprzeciw jest możliwy w każdej chwili w formie udzielenia nam stosownej informacji. Dane kontaktowe do wniesienia sprzeciwu
znajdują się w nocie prawnej. Mogą Państwo także skorzystać z przeznaczonego do tego celu linku znajdującego się w prośbie o ocenę.
Nie wiąże się to z żadnymi innymi kosztami, jak tylko kosztami przekazania informacji zgodnie z taryfami podstawowymi.
Dane osobowe zapisane w związku z tym w systemie technicznym narzędzia oceny Käufersiegel są usuwane w terminie 3 miesięcy od
dostawy towaru przewidzianego do oceny.
Używanie adresu e-mail w celu wysyłania newsletterów
Twój adres e-mail wykorzystujemy niezależnie od realizacji umowy wyłącznie dla własnych celów reklamowych do wysyłki newsletterów, o ile
wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę. Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO. W każdej chwili
możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania. W każdej chwili możesz zrezygnować z newslettera, wykorzystując w tym celu odpowiedni link w newsletterze lub
wysyłając do nas stosowną informację. Twój adres e-mail zostanie następnie usunięty z bazy danych.
Twoje dane zostaną wówczas przekazane dostawcy usług z zakresu e-mail marketingu w ramach przetwarzania zlecenia. Dane nie są
przekazywane innym osobom trzecim.
Firmy wysyłkowe System gospodarki towarowej
Przekazywanie adresu e-mail firmom wysyłkowym w celu informowania o statusie przesyłki
Twój adres e-mail przekazujemy w ramach realizacji umowy firmie transportowej, o ile wyraziłaś/-eś na to wyraźną zgodę podczas procedury
składania zamówienia. Przekazanie służy informowaniu Cię o statusie przesyłki za pośrednictwem e-maila. Przetwarzanie danych odbywa się
za Twoją zgodą na podstawie art. 6 (1) lit. a RODO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, wysyłając do nas lub do firmy transportowej
stosowną informację, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do
momentu jej wycofania.
Korzystanie z zewnętrznego systemu gospodarki towarowej
W celu realizacji umowy wykorzystujemy system gospodarki towarowej w ramach przetwarzania zlecenia. W tym celu Twoje dane osobowe,
które zostały pobrane w ramach zamówienia, są przekazywane do
ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Niemcy
Dostawcy usług płatniczych
Zastosowanie PayPal
Wszystkie transakcje PayPal podlegają deklaracji PayPal o ochronie danych osobowych. Deklarację znajdziesz pod
adresem https://www.paypal.com/pl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=pl_PL
Korzystanie z Amazon Payments
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu płatności Amazon Payments należącego do Amazon Payments Europe s.c.a. (38
avenue John F. Kennedy, L-1855 Luksemburg; “Amazon Payments”).
Przetwarzanie danych ma na celu umożliwienie zaoferowania realizacji zapłaty poprzez serwis płatności Amazon Payments.
Włączenie tego serwisu wymaga, aby Amazon Payments przy otwieraniu witryny internetowej gromadził, zapisywał i analizował dane (np.
adres IP, typ urządzenia, system operacyjny, typ przeglądarki, lokalizacja Twojego urządzenia). W tym celu mogą być też stosowane pliki
cookie. Pliki cookie umożliwiają ponowne rozpoznanie Twojej przeglądarki internetowej.
To przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego
przeważającego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zorientowanym na klienta oferowaniu różnych rodzajów płatności. Z
przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych
osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Z chwilą wyboru i skorzystania z “Amazon Payments” dane wymagane do realizacji płatności przesyłane są do Amazon Payments, aby
umożliwić wykonanie umowy za pośrednictwem wybranego przez Ciebie rodzaju płatności. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych przy korzystaniu z serwisu płatności Amazon Payments można znaleźć w odpowiedniej
deklaracji ochrony danych pod adresem: https://pay.amazon.com/de/help/201212490.
Pliki cookie
Nasza witryna internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które zapisywane są w przeglądarce internetowej,
wzgl. przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Jeżeli użytkownik wywoła witrynę internetową, w systemie
operacyjnym użytkownika może zostać zapisany plik cookie. Plik ten zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną
identyfikację przeglądarki podczas ponownego wywołania witryny internetowej.
Pliki cookie są zapisywane na Twoim komputerze. Dlatego masz pełną kontrolę nad wykorzystaniem tych plików. Dzięki wybraniu
odpowiednich ustawień technicznych na Twojej przeglądarce internetowej otrzymujesz informację przed wstawieniem plików cookie i możesz
decydować o przyjęciu każdego z nich z osobna oraz uniemożliwić ich zapisywanie i przekazywanie danych. Pliki cookie, które już zostały
zapisane, można w każdej chwili usunąć. Pragniemy jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku korzystanie przez Ciebie ze wszystkich
funkcji niniejszej witryny internetowej może nie być możliwe w pełnym zakresie.
Pod podanymi poniżej linkami możesz zasięgnąć informacji, w jaki sposób zarządzać plikami cookie (m.in. również je dezaktywować) w
najważniejszych przeglądarkach.
Przeglądarka Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=pl
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
technicznie niezbędne pliki cookie
O ile w poniższej deklaracji o ochronie danych osobowych nie podano żadnych innych informacji, aczkolwiek te technicznie niezbędne pliki
cookie stosujemy w tym celu, aby nasza oferta była efektywniejsza, bezpieczniejsza i przyjaźniejsza dla użytkownika. Ponadto pliki cookie
umożliwiają naszym systemom rozpoznanie Twojej przeglądarki również po przejściu na inną stronę oraz oferowanie usług. Niektóre funkcje
naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez stosowania plików cookie. Funkcje te wymagają, aby przeglądarka została ponownie
rozpoznana również po przejściu na inną stronę.
Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu,
polegającego na zapewnieniu optymalnego działania witryny internetowej oraz kształtowania naszej oferty w sposób efektywny i przyjazny dla
użytkownika.
Z przyczyn, które wynikają z Państwa szczególnej sytuacji, w każdej chwili mają Państwo prawo sprzeciwić się opartemu na art. 6
(1) lit. f RODO przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych.
Wtyczki i inni
Korzystanie z Google Tag Manager
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z aplikacji Google Tag Manager firmy Google LLC. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View,
CA 94043, USA; „Google“). Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Szwajcarii, właściwym administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google
Ireland Limited to przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających
zastosowanie ustaw o ochronie danych. Aplikacja ta pozwala zarządzać tagami JavaScript i HTML, używanymi do implementacji w
szczególności narzędzi do śledzenia i analizy. Przetwarzanie danych służy do dostosowanego do indywidualnych potrzeb kształtowania i
optymalizacji naszej witryny internetowej. Sama aplikacja Google Tag Manager nie zapisuje ani plików cookie, ani nie przetwarza danych
osobowych. Umożliwia ona jedynie wywołanie dalszych tagów, które mogą zbierać i przetwarzać dane osobowe. Szczegółowe informacje o
warunkach użytkowania i ochronie danych osobowych znajdziesz pod adresem https://www.google.com/intl/de/tagmanager/use-policy.html
Korzystanie z GoogleMaps
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania map GoogleMaps firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway,
Mountain View, CA 94043, USA; „Google”).
Jeżeli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, właściwym
administratorem Twoich danych jest Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Google Ireland Limited to
przedsiębiorstwo powiązane z Google, które odpowiada za przetwarzanie Twoich danych i przestrzeganie mających zastosowanie ustaw o
ochronie danych.
Funkcja umożliwia wizualne przedstawienie informacji geograficznych i map interaktywnych. Podczas wywoływania stron, na których zostały
zamieszczone mapy GoogleMaps, firma Google będzie pobierać, przetwarzać i wykorzystywać również dane osób odwiedzających witryny
internetowe.
W razie potrzeby Twoje dane zostaną przesłane również do Stanów Zjednoczonych. Google posiada certyfikat „Tarczy Prywatności” –
porozumienia UE i USA o ochronie danych, zobowiązując się w ten sposób do przestrzegania europejskich wytycznych w zakresie ochrony
danych.
Przetwarzanie danych, w szczególności wstawianie plików cookie, odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W
każdej chwili możesz wycofać zgodę, nie ulega przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia
danych do momentu jej wycofania.
Szczegółowe informacje dotyczące gromadzenia i wykorzystania danych przez Google znajdziesz we wskazówkach Google dotyczących
ochrony danych osobowych pod adresem https://www.google.com/privacypolicy.html. Tam, w centrum ochrony danych, masz również
możliwość zmiany Twoich ustawień, dzięki czemu możesz zarządzać danymi przetwarzanymi przez Google oraz chronić je.
Korzystanie z YouTube
Na naszej stronie internetowej korzystamy z funkcji zamieszczania filmów wideo YouTube firmy Google Ireland Limited (Gordon House,
Barrow Street, Dublin 4, Irlandia; „YouTube“).YouTube to przedsiębiorstwo powiązane z Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain
View, CA 94043, USA; “Google”).
Funkcja pozwala wyświetlać na stronie internetowej filmy zamieszczane na YouTube w ramce pływającej (iFrame). Jednocześnie aktywna jest
opcja „Rozszerzony tryb ochrony danych osobowych”. W ten sposób YouTube nie będzie zapisywać informacji o osobach odwiedzających
stronę internetową. Dopiero po obejrzeniu filmu informacje o tym zostaną przekazane do YouTube i tam zapisane. Twoje dane mogą zostać
przesłane do Stanów Zjednoczonych. Google posiada certyfikat „Tarczy Prywatności” – porozumienia UE i USA o ochronie danych,
zobowiązując się w ten sposób do przestrzegania europejskich wytycznych w zakresie ochrony danych.
Przetwarzanie danych odbywa się za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W każdej chwili możesz wycofać zgodę, nie ulega
przy tym naruszeniu legalność dokonanego na podstawie udzielonej zgody przetworzenia danych do momentu jej wycofania.
Szczegółowe informacje na temat gromadzenia i wykorzystania danych przez YouTube oraz Google, związanych z tym Twoich praw i
możliwości ochrony prywatności znajdziesz we wskazówkach YouTube dotyczących ochrony danych osobowych
(https://www.youtube.com/t/privacy).
Korzystanie z authorized.by Badge
Na naszej witrynie internetowej korzystamy z serwisu „authorized.by Badge” należącego do Stayble Market GmbH (Theresienstraße 66,
80333 München; „Stayble Market”).
Przetwarzanie danych służy w celu wyświetlenia i potwierdzenia naszego statusu jako autoryzowanego partnera producentów, których towary
są przez nas dystrybuowane.
Wyświetlenie plakietki wymaga przekazania danych (np. adresu IP, typu urządzenia, systemu operacyjnego, typu przeglądarki) do Stayble
Market przy wywoływaniu witryny. Przetwarzanie danych odbywa się w tym przypadku zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie
naszego nadrzędnego, prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na optymalnym promowaniu naszej oferty i wykazywaniu, że jesteśmy
autoryzowanym partnerem producentów, których towary są przez nas dystrybuowane. Z przyczyn, które wynikają z Twojej szczególnej
sytuacji, masz w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f
RODO.
Więcej informacji o ochronie danych w Stayble Market można znaleźć pod adresem: https://www.authorized.by/datenschutz/
Prawa osób, których dane dotyczą, i okres przechowywania danych
Okres przechowywania zapisanych danych
Po całkowitej realizacji umowy dane zostają zapisane najpierw na czas trwania okresu gwarancyjnego, a następnie z uwzględnieniem
ustawowych, a w szczególności wynikających z prawa podatkowego i handlowego terminów przechowywania danych, a po upływie terminu
usunięte, o ile nie wyraziłaś/-eś zgody na dalsze przetwarzanie i wykorzystanie.
Prawa osoby zainteresowanej
Jeżeli spełnione są wymogi ustawowe, przysługują Ci następujące prawa zgodnie z art. 15-20 RODO: prawo do informacji, sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz możliwości transferu danych.
Oprócz tego, zgodnie z art. 21 (1) RODO, przysługuje Ci prawo sprzeciwu na przetwarzanie danych, które opiera się na art. 6 (1) f RODO,
jak również na przetwarzanie dla potrzeb reklamy bezpośredniej.
Skontaktuj się z nami, jeśli masz takie życzenie. Dane kontaktowe znajdziesz w naszym Impressum.
Prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego
Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo do wniesienia zażalenia do organu nadzorczego, jeżeli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych
osobowych nie odbywa się zgodnie z prawem.
Prawo sprzeciwu
Jeśli podstawę opisanego tu przetwarzania danych osobowych stanowi nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 punkt 1 lit. f RODO,
użytkownik ma prawo sprzeciwu w każdej chwili wobec przetwarzania danych ze skutkiem na przyszłość z przyczyn wynikających z jego
szczególnej sytuacji.
Po wniesieniu sprzeciwu przetwarzanie danych zostanie zakończone, chyba że będziemy mogli udowodnić bezwzględne przyczyny
przetwarzania nienaruszające ochrony, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub jeśli przetwarzanie służy
dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.
Jeśli dane osobowe przetwarzane są w celu reklamy bezpośredniej, w każdej chwili można się temu sprzeciwić, przekazując nam tę
informację. Po wniesieniu sprzeciwu zakończymy przetwarzanie danych w celach reklamy bezpośredniej.
ostatnia aktualizacja: 23.10.2019