Wymagane przepisami prawa dane identyfikujące sprzedawcę:
SoBuy Commercial GmbH
reprezentowana przez prezesa Jian Zhou
Neuer Höltigbaum 6
22143 Hamburg
Niemcy
Telefon: 040/ 63307924
Fax: 040/ 655 9 01 69
E-Mail: pl2@sobuy.de
VAT UE.: DE 243311629
wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejonowy Hamburg
Numer w rejestrze handlowym HRB 156898
Alternatywne rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozstrzygania sporów („platformę ODR”), dostępną na stronie
https://ec.europa.eu/odr.
Od 23.07.2015 jesteśmy członkiem inicjatywy "FairCommerce".
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie www.fair-commerce.de

TWÓJ KOSZYK (0)

Twój koszyk jest pusty